Το αναλυτικό πρόγραμμα του 2ου ομίλου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 2ου ομίλου
1η αγωνιστική 18η
Φαρκαδόνα-ΑΕ Καραϊσκάκης
Εθνικός Φιλιππιάδας-Ρήγας Φεραίος
Πύδνα Κίτρους-Θεσπρωτός
Οπούντιος Μαρτίνου-Δωτιέας Αγιάς
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Αχέρων Καναλακίου
Τύρναβος-Πιερικός
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Νίκη Βόλου
Φωκικός-Αιγινιακός
Ρεπό: Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2η αγωνιστική 19η
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Φαρκαδόνα
ΑΕ Καραϊσκάκης-Εθνικός Φιλιππιάδας
Ρήγας Φεραίος-Οπούντιος Μαρτίνου
Θεσπρωτός-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Δωτιέας Αγιάς-Τύρναβος
Αχέρων Καναλακίου-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Πιερικός-Φωκικός
Νίκη Βόλου-Αιγινιακός
Ρεπό: Πύδνα Κίτρους

3η αγωνιστική 20η
Φαρκαδόνα-Εθνικός Φιλιππιάδας
Πύδνα Κίτρους-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Οπούντιος Μαρτίνου-ΑΕ Καραϊσκάκης
Τύρναβος-Ρήγας Φεραίος
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Θεσπρωτός
Φωκικός-Δωτιέας Αγιάς
Αιγινιακός-Αχέρων Καναλακίου
Νίκη Βόλου-Πιερικός
Ρεπό: Οικονόμος Τσαριτσάνης

4η αγωνιστική 21η
Πύδνα Κίτρους-Φαρκαδόνα
Εθνικός Φιλιππιάδας-Οπούντιος Μαρτίνου
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Οικονόμος Τσαριτσάνης
ΑΕ Καραϊσκάκης-Τύρναβος
Ρήγας Φεραίος-Φωκικός
Θεσπρωτός-Αιγινιακός
Δωτιέας Αγιάς-Νίκη Βόλου
Αχέρων Καναλακίου-Πιερικός
Ρεπό: Πύρασος Ν. Αγχιάλου

5η αγωνιστική 22η
Φαρκαδόνα-Οπούντιος Μαρτίνου
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Πύδνα Κίτρους
Τύρναβος-Εθνικός Φιλιππιάδας
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Φωκικός-ΑΕ Καραϊσκάκης
Νίκη Βόλου-Ρήγας Φεραίος
Πιερικός-Θεσπρωτός
Αχέρων Καναλακίου-Δωτιέας Αγιάς
Ρεπό: Αιγινιακός

6η αγωνιστική 23η
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Φαρκαδόνα
Οπούντιος Μαρτίνου-Τύρναβος
Πύδνα Κίτρους-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Εθνικός Φιλιππιάδας-Φωκικός
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Αιγινιακός
ΑΕ Καραϊσκάκης-Νίκη Βόλου
Ρήγας Φεραίος-Αχέρων Καναλακίου
Θεσπρωτός-Δωτιέας Αγιάς
Ρεπό: Πιερικός

7η αγωνιστική 24η
Φαρκαδόνα-Τύρναβος
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Φωκικός-Οπούντιος Μαρτίνου
Αιγινιακός-Πύδνα Κίτρους
Νίκη Βόλου-Εθνικός Φιλιππιάδας
Πιερικός-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Αχέρων Καναλακίου-ΑΕ Καραϊσκάκης
Θεσπρωτός-Ρήγας Φεραίος
Ρεπό: Δωτιέας Αγιάς
8η αγωνιστική 25η

Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Φαρκαδόνα
Τύρναβος-Φωκικός
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Αιγινιακός
Οπούντιος Μαρτίνου-Νίκη Βόλου
Πύδνα Κίτρους-Πιερικός
Εθνικός Φιλιππιάδας-Αχέρων Καναλακίου
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Δωτιέας Αγιάς
ΑΕ Καραϊσκάκης-Θεσπρωτός
Ρεπό: Ρήγας Φεραίος

9η αγωνιστική 26η
Φαρκαδόνα-Φωκικός
Αιγινιακός-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Νίκη Βόλου-Τύρναβος
Πιερικός-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Αχέρων Καναλακίου-Οπούντιος Μαρτίνου
Δωτιέας Αγιάς-Πύδνα Κίτρους
Θεσπρωτός-Εθνικός Φιλιππιάδας
Ρήγας Φεραίος-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Ρεπό: ΑΕ Καραϊσκάκης

10η αγωνιστική 27η
Αιγινιακός-Φαρκαδόνα
Φωκικός-Νίκη Βόλου
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Πιερικός
Τύρναβος-Αχέρων Καναλακίου
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Δωτιέας Αγιάς
Οπούντιος Μαρτίνου-Θεσπρωτός
Πύδνα Κίτρους-Ρήγας Φεραίος
ΑΕ Καραϊσκάκης-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Ρεπό: Εθνικός Φιλιππιάδας

11η αγωνιστική 28η
Φαρκαδόνα-Νίκη Βόλου
Πιερικός-Αιγινιακός
Αχέρων Καναλακίου-Φωκικός
Δωτιέας Αγιάς-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Θεσπρωτός-Τύρναβος
Ρήγας Φεραίος-Οικονόμος Τσαριτσάνης
ΑΕ Καραϊσκάκης-Πύδνα Κίτρους
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Εθνικός Φιλιππιάδας
Ρεπό: Οπούντιος Μαρτίνου

12η αγωνιστική 29η
Πιερικός-Φαρκαδόνα
Νίκη Βόλου-Αχέρων Καναλακίου
Αιγινιακός-Δωτιέας Αγιάς
Φωκικός-Θεσπρωτός
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Ρήγας Φεραίος
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΕ Καραϊσκάκης
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους
Ρεπό: Τύρναβος

13η αγωνιστική 30η
Φαρκαδόνα-Αχέρων Καναλακίου
Δωτιέας Αγιάς-Πιερικός
Θεσπρωτός-Νίκη Βόλου
Ρήγας Φεραίος-Αιγινιακός
ΑΕ Καραϊσκάκης-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Τύρναβος
Εθνικός Φιλιππιάδας-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Πύδνα Κίτρους-Οπούντιος Μαρτίνου
Ρεπό: Φωκικός

14η αγωνιστική 31η
Δωτιέας Αγιάς-Φαρκαδόνα
Αχέρων Καναλακίου-Θεσπρωτός
Πιερικός-Ρήγας Φεραίος
Αιγινιακός-ΑΕ Καραϊσκάκης
Φωκικός-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Εθνικός Φιλιππιάδας
Τύρναβος-Πύδνα Κίτρους
Οπούντιος Μαρτίνου-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Ρεπό: Νίκη Βόλου

15η αγωνιστική 32η
Φαρκαδόνα-Θεσπρωτός
Ρήγας Φεραίος-Δωτιέας Αγιάς
ΑΕ Καραϊσκάκης-Πιερικός
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Νίκη Βόλου
Εθνικός Φιλιππιάδας-Αιγινιακός
Πύδνα Κίτρους-Φωκικός
Οπούντιος Μαρτίνου-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Τύρναβος
Ρεπό: Αχέρων Καναλακίου

16η αγωνιστική 33η
Ρήγας Φεραίος-Φαρκαδόνα
Δωτιέας Αγιάς-ΑΕ Καραϊσκάκης
Αχέρων Καναλακίου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Πιερικός-Εθνικός Φιλιππιάδας
Νίκη Βόλου-Πύδνα Κίτρους
Αιγινιακός-Οπούντιος Μαρτίνου
Φωκικός-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Τύρναβος-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Ρεπό: Θεσπρωτός

17η αγωνιστική 34η
ΑΕ Καραϊσκάκης-Ρήγας Φεραίος
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Θεσπρωτός
Εθνικός Φιλιππιάδας-Δωτιέας Αγιάς
Πύδνα Κίτρους-Αχέρων Καναλακίου
Οπούντιος Μαρτίνου-Πιερικός
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Νίκη Βόλου
Τύρναβος-Αιγινιακός
Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Φωκικός